24. 01. 2022 -
 
 
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 
  REPORT

  07.08.2010
Zuzana evkov
Chci kapotovan kolo!!! Aneb masochistick sobota v Brdech  


To byla prvn mylenka, kdy jsem se v sobotu rno koukla z okna a uvdomila si, e je den D a dlouh tra Krakatitu v Brdskch kopcch ek jen na mprelo jak v tetihorch a zmokla jsem u doma, ne jsem stihla ped domem nasednout do auta. A to m vezl tentokrt Slvek, pijel z non, naloil m i s kolem a jeli jsme. (Ekli byl, chudk, na posledn chvli proputn)

Ekli si k Jt piloil i Vaka a seli jsme se na kiovatce v Dobi. Nejdve jsme pkn objeli koleko po Dobi, a pak zaparkovali na louce. Stle byla zima a d隝, kter se chvilkami mnil v lijk, tak jsme se obalili pltnkami a provachtali se tou slotou k prezentaci. Nojo, dlouh tra tila jsem se na ni, je pr docela tk, ale v tomhle? Nakonec jsem odolala touze pendat se na krtkou a staten se odprezentovala na 83 km. Ostatn se taky prezentovali, dviv jsem myslela, e dlouhou jedeme skoro vichnitak jo, j, Miika a Ekli.

Ma se staten rozjela, zatmco j do posledka byla zalezl v aut a vylezla jedin kvli kadiboud a pak honem na start. Slvek el taky a vem nm odebral mikinky, pltnky a vecky ty vrstvy, kter jsme na startu nakonec stahli. Od t chvle jsem byla mokr naskrz.

A start! Chvli jsem zavile visela na Ekliovi, ale potom to njak u moc nelo, vichni m pedjdli, sotva se to trochu zvedlo a j pochopila, e jedu o dojet a zalitovala, e jsem z kapsiky ped startem vyndala svtlka. Mon je budu veer potebovat, a se budu plazit clem.

A potom se to njak rozjelo, jakmile se prvn projelo po cest, kter sp pipomnala potok bahna, bylo u jedno, kdo ml pltnku a kdo ne. Z brl se stala neprhledn clona, kter ovem zabrnila urbesu z kol mi padat do o. Zvolila jsem taktiku  tank a przorem mezi vrkem brl a kiltem helmy zkouela sledovat tra. Obas to bylo dost naslepo. No co, to se vypru

 Jet jsem nebyla ani u 1. oberstvovaky (tlaila jsem kolo do kopce tsn pod n) a u m pedjdla motorka a chrti z krtk..Startovali hodinu po mn (Ach jo!). To mi fakt moc nepidalo A jet se zrovna z nebe valila voda proudem.

Cel tra byla ve znamen bahna, vody, dlouho jsem jela sama, kala si, e tohle k niemu nebude, ale to bahno byla vzva, njak kolem 40 tho km jsem dotahovala njak lidi, pedjela celou skupinku zaalo mi to pipadat, e snad pece jen zvodm, za oberstvovakou jsem mla lep pocit, vichni kolem kali, je to super, te u mme nejhor za sebou.uvila jsem tomu, vachtala vped dokonce jsem neslzala na tch klouzavch padakch dol a snaila se i nahoru jet na kole a ne vedle kola.

A pak se dlila tra. Vrhla jsem se na svou dlouhou trasu (nechtlo se, byl to boj). A ocitla se tam SAMA! Oni vichni jeli krtkou a dokonce i ti dva chlapci s sly dlouh trat jen mvli rukou, zavolali za mnou Peij to! a vykalali se na zvodn. Depka jak hrom

Pak mi na 54. km zoufale dolo, la jsem tm bahnem vedle kola i skoro po rovin a nemla slu ani chu tm  jet. Pak jsem tedy chvli jela a sklouzla do takovho teplejho blta a mla neodolatelnou chu si do nj lehnout cel, stoit se do klubka a tie umt. To u jsem byla na trati skoro 6 hodin, bylo mi jasn, e dojedu po vyhlen, byla mlha, zvedl se vtr a j nectila ruce a tud mi nelo adit ani brzdit (ono u stejn skoro nebylo, m).

Tak jsem se plcala po trati sama, proti mn se valily potoky vody, s kopce dol taky, ani jsem nevdla, po em to vlastn jeduzaplapnbu za oberstvovaky. Od t tet jsem se ivila, jinak to nelo. Po 70 km jsem u jela do cle, to bylo dobr. To u je jen mlo pes deset, to pjde

Asi 9 km ped clem potkala holku, kter rozbila kolo a nemohla dojet. Po 75 km to musela vzdt! Bylo mi j moc lto, ale mn to povzbudilo, co, uznvm, nen moc hezk, ale je to tak.

Take jsem nakonec doplula do Dobe po 7 hodinch totln zmrzl, jet jsem se u rybnka na rovn cest stihla vyvlet a v Dobi pi dojezdu k cli zabloudit. (Nkdo tam strhnul ceduli a mn nenapadlo vjet v protismru do jednosmrky. )Tak jsem tam asi 10 minut rotovala, ale pak m nkdo poslal sprvn, take jsem ten cl nakonec nala.

U sfoukvali brnu, vichni u odjdli dom, ale rdi mi naetli as, byli na m vichni stran hodn.

Mil kamardi tam staten mokli a mrzli a pokali, a doplazm, Slvek taky, dostala jsem i koblihy mimochodem vborn, a dokonce jsem se mohla i osprchovat pr tekla jen studen voda, ale j se pod tou sprchou vyloen ohla. Pak m milek naloil, odvezl dom a poskytl pi.

Pravda je, e se mi ten zvod stran lbil, sice jsem dorazila regulrn pln posledn v ase, za kter by se nestydl nek, ale v ivot jsem si snad neahla takhle na dno

Jet tst, e vichni ostatn zajeli hezky a dobe. Miika vyhrla, kluci taky pkn a Ja je teka celkov TET!  (J teda taky, ale nevm, jak jsem si to zaslouila J  )


A tm VYHRL a sthli jsme ztrtu na prvnho v celkovm poad! V poslednch zvodech to bude krut boj. Tak drte palce ;-)
 
   

fotogalerie
 

 

 


Partnei


Aktuln z diskuze

DavidSam
02.04.2018
вывески из композита

Уличные и интерьерные вывески. Pos-материалы. Объёмные буквы. Световые панели. Торговое оборудование. Оформление бренд зон. Широкоформатная печать. Брендирование автотранспорта. Собственное... [dle]

FrankNek
01.04.2018
Примеры работ:

© 2017 – 2018 nas-broker.pro
Наш официальный Ютуб канал
Официальные e-mail адреса электронной почты:
obman@nas-broker.pro (направление разбора жалоб на брокера NAS Broker, Басова Наталья)
support@nas-broker.pro (направление... [dle]

steetsBed
01.04.2018
Download: http://placertitleescrow.biz/actors/Alex+Portenko.html - Alex Portenko .
Torrent: http://ardentyoga.com/manga/boku-no-hero-academia/2 - Boku no Hero Academia 2 .
Online: http://celilgocer.net/bronson/ - Watch Movie .
http://ardentyoga.com/manga/fairy-tail/295 - Fairy Tail 295 torrent.

Read More

pidat pspvek
Odkazy

 

 

 
     
      Poet pstup: 12518
Copyright 2007 Bike Team Kralupy