Kamenický MTB maraton

Van Gillern Cup 2021

11.ročník

 

Závod horských kol pro dospělé a děti a terénní běh v Kamenici u Prahy

Neděle  29.srpna 2021 

Kamenice u Prahy, Těptín, Tisová , na louce za hasičárnou

49.8891081N, 14.5650803E

Závod je součástí MTB série Dycky Bajk!

 

 • Časový plán:  
  • Dospělí
   • 9:00 - Začátek prezentace
   • 10:30 - Konec prezentace
   • 11:00 - Start Trať Sport 2 kola a 1 kolo
   • 11:15 - Start Trať Hobby 
   • 11:20 - Start Běh + koloběžky
   • 12:00 – Očekáváný příjezd prvních závodníků
   • 13:30 Vyhlášení vítězů trasa hobby a běh 
   • 14:30 Vyhlášení vítězů Sport 1 kolo
   • 15:00 Vyhlášení vítězů Sport 2 kola
   • 15:30 Tombola (vhoďte jen když budete zůstávat)
  • Děti
   • 8:00 - Začátek prezentace
   • 8:45 - Konec prezentace (odrážedla do 9:30)
   • 9:00 - Start dětských závodů dle kategorií 0-12 let
   • 9:30 - Konec prezentace odrážedel 
   • 9:45 - Start odrážedel do 3 let a 3-5 let 
   • 10:00 - Vyhlášení vítězů 0-12 let
   • 11:15 - Start Trať Hobby - 13-15 let
   • 13:30 Vyhlášení vítězů trasa hobby 13-15 let

 

 • Trasa a délka závodu:

Trať Sport je vedena převážně po lesních cestách s přírodním povrchem (99 %). Na trase jsou technické sjezdy a úseky, náročná stoupání. Délka okruhu je 25 km a je možné startovat ve dvou variantách:

 • Sport 2 kola 50 km (2x okruh), převýšení cca 1500 m. Určená pro profi a amatérské závodníky s dobrou fyzickou výkonností a technikou jízdy.
 • Sport 1 kolo 25 km (1x okruh), převýšení cca 750 m. Určená pro cyklisty s dobrou technikou jízdy.

     Mapa a GPS trasy SPORT je ke stažení ZDE.

 Trať Hobby je vedena převážně po zpevněných lesních cestách (asfalt, šotolina, přírodní podklad). Trase se vyhýbá nejtechničtějším a nejtěžším úsekům trasy Sport, ale přesto jsou na ni technické úseky, které s opatrností překoná i občasný cyklista na horském kole.  Délka trasy je 20 km. 

 • Hobby a běh 11 km, , převýšení 150 m.

     Mapa a GPS trasy HOBBY a běhu je ke stažení ZDE.

Trasy můžou být změněny s ohledem na počasí, vlastníky pozemků a jejich správce (např. kvůli těžbě dřeva apod.).

 Do MTB série Dycky Bajk! je započítána trasa Sport dlouhá a Sport krátká dle pravidel tohoto seriálu uvedených ZDE.

 

 • Kategorie:  
  • Dospělí
   • Trať Sport 2 kola muži: 19 – 29, 30 – 39, 40 – 49, nad 50
   • Trať  Sport 2 kola ženy: 19 - 39, nad 40
   • Trať Sport 1 kolo muži: 15 - 18, 19 – 39, 40 – 49, 50 – 59, nad 60
   • Trať Sport 1 kolo ženy: 15 - 18, 19 - 39, nad 40   (v případě účasti většího počtu starších žen je možné, že budou kategorie navýšeny)
   • Týmová soutěž - na trati Sport - viz pravidla níže 
   • Trať Hobby muži: Junioři 15 - 19, Muži 20+
   • Trať Hobby ženy: Juniorky 15 – 19, 20 - 49, Ženy 50+,
   • Trať Hobby special – e-bike, nejlepší Kameničák a Kameničačka,
   • BĚH 11 km - muži, ženy, koloběžky
   • Vyhlášen bude nejstarší účastník a účastnice a možná i něco navíc…
  • Děti
 • Babety, do 3 let (odrážedla), Trať 100 – 200 m,
 • Motorky 3 – 5 let (odrážedla), Trať 100 – 200 m,
 • Pulci 4 – 6 let, kluci a holky zvlášť, Trať cca 1 km 
 • Poletuchy 7 – 9 let, kluci, holky zvlášť, Trať 1 - 2km 
 • Chrti 10 – 12, kluci, holky zvlášť, Trať cca 2km
 • Draci 13 – 15 let, kluci, holky zvlášť, na trase Hobby 11km
  • Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, kterého závodník dosáhl či dosáhne do konce roku 2021.
  • Kategorie bude vyhlášena v případě jejího obsazení minimálně třemi závodníky, v případě menšího počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo kategorii nevyhlásit (případně vyhlásit jen vítěze).
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu kategorií před startem závodu.

 

 •  Registrace :  
  • Do 23.8.2021 online na odkazu ZDE. 
  • Od 24.8.2021 do 26.8.2021 20:00 online na odkazu  ZDE. Platba na místě.
  • 29.8.2021 na místě.
  • Maximální povolená kapacita na trati je 300 závodníků. 
  • Číslo účtu pro platbu startovného je 2701549476 / 2010 - po registraci online  ZDE se Vám vygenerují platební podmínky.

 

 • Startovné:   
  • Trať Sport 
   • do 30.6. 300 Kč - jídlo a dárek v cíli,
   • do 23.8. 400 Kč - jídlo v cíli,
   • na místě při registraci předem online 500 Kč*, při registraci na místě 600 Kč.* Negarantujeme jídlo v ceně startovného v cíli. Musíme objednat určité množství dopředu.
  • Trať Hobby
   • do 30.6. 200 Kč - jídlo a dárek v cíli,
   • do 23.8. 250 Kč - jídlo v cíli,
   • na místě 350 Kč*, Negarantujeme jídlo v ceně startovného v cíli. Musíme objednat určité množství dopředu.
   • Děti (do 15ti let) při účasti a doprovodu rodičů během závodu zdarma
  • Děti
   • do 26.8.2021 20:00 při přihlášení online zdarma
   • na místě 50 Kč

* SLEVA PRO OBYVATELE přilehlých vesnic 100 Kč při platbě na místě! Platí pro občany obcí Těptín, Skuheř, Kamenice, Nová Hospoda, Olešovice, Struhařov, Štiřín, Všedobrovice, Ládví, Ládeves, Pohoří, Pohorka, Skalsko. Nutné prokázat při  prezentaci.

 

 • Občerstvení:  
   • Na trati SPORT 1x občerstvovací stanice (v každém okruhu) + v cíli.
   • Na trati HOBBY 1x v cíli (vlastník lesa Lesy ČR neumožní občerstvovací stanici na území lesa).
   • Pro závodníky přihlášené předem bude připravené jídlo v cíli (s masem, bez masa). Přihlášeným na místě nemůžeme garantovat výběr (dle kapacity výdeje).
 • Řazení na start:  
  • Závodník se musí dostavit na start 5 minut před startem dané trati pro vyslechnutí pokynů.
  • Startovní koridor pro trať Sport bude rozdělen do dvou startovních vln. Do první vlny budou zařazeni závodníci, kteří se umístili v minulém ročníku v první dvacítce (2 kola nebo 1 kolo) - nutné nahlásit při prezentaci a uvést do poznámky v přihlášce. Závodníky lze také do první vlny přiřadit na základě žádosti o divokou kartu u ředitele závodu. Závodníci, kteří žádají o první vlnu musí  být přihlášeni dopředu. Závodník přihlášen až na místě nemusí být do první vlny zařazen.

 

 • Pravidla a podmínky účasti:

 

  • Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu.
  • Závod se koná za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
  • Závodník musí mít po celou dobu cyklistické části na hlavě cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.
  • Závodník bude dodržovat pokyny pořadatelů.
  • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, které předloží na registraci.
  • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř. Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
  • Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.
  • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu.
  • Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli.
  • Veškeré fotky i video záběry pořízené pořadatelem během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
  • Závod se koná za každého počasí (neplatí pro kalamitní stav, povodně apod.).
  • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem, údaje budou použity na startovce a ve výsledcích.
  • Nejsou povolená doprovodná vozidla a je zakázán vjezd na lesní pozemky.
  • Je zakázáno rozdělávání ohňů. Je nutné dodržovat požární předpisy.
  • Je zakázáno jakkoliv poškozovat a znečišťovat přírodu (například odhazování obalů v lese).
  • Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat a závodník či divák nese zodpovědnost za své činy v plné míře.
  • Závodník se účastní akce na vlastní nebezpečí - je nutné dbát ohled na případná rizika na trati - nebezpečné sjezdy, změna počasí během závodu apod.
  • Závodíme v duchu fair play.
  • Týmová soutěž - K zařazení do týmové soutěže je nutné, aby členové týmu měli vyplněný tým/klub uvedený v přihlášce zcela stejný. Počet členů týmu není omezen. Do celkového hodnocení se započítává součet nejlepších 4 umístění v kategorii na trati Sport krátká a dlouhá. V případě rovnosti bodů rozhoduje: a) větší počet prvních, resp.lepších míst, b) větší součet časů započítavaných nejlepších 4 z týmu, c) menší počet členů týmu, d) větší součet věku započítavaných nejlepších 4 členů týmu, e) los či jiné řešení dle dohody kapitánů a ředitele závodu (ředitel závodu má určující hlas při neshodě).

 

 

 • Pořadatel závodu:  Bike team Kralupy z.s.
 • Ředitel závodu: Václav Šuser

 

Závod se koná za podpory:

 • Obec Kamenice
 • Van Gillern s.r.o.
 • Proofy bike eshop - www.proofy.cz
 • Pivovar Velké Popovice - Kozel
 • svazek obcí Ladův kraj
 • Dexter cyklo oblečení - www.dexter.cz
 • EURO BIKE Praha - cyklo prodejna 
 • Bonavita

proofy.cz

  

 

 • Výsledky a fotogalerie 2020

https://sport-base.cz/vysledky/2020/z-vangilern-20?flt[trat]=D

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup%2C_30.8.2020/

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_Kamenice%2C_30.8.2020/

https://jedvice.rajce.idnes.cz/10.VanGillern_2020/?

https://hofmanfoto.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_2020/

https://www.youtube.com/watch?v=j7Bm9pFjJzI&t=5s

 

 • Výsledky a fotogalerie 2020

https://www.sport-base.cz/vysledky/2020/z-vangilern-20?flt[trat]=D&fbclid=IwAR2uYtSX6zGUNjiqLOm4puGOPsdFwZ_EBD3gE1imHnBsykeNtkiGb8m4pkI

 

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_Kamenice%2C_30.8.2020/

https://jedvice.rajce.idnes.cz/10.VanGillern_2020/?

https://hofmanfoto.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_2020/

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup%2C_30.8.2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

 

 • Výsledky 2019

 http://cesyk.cz/resultsapp/results.php?race_id=37&fbclid=IwAR1C1YHZFSyDI-A1iuQKS7qIEj50YqMNABPOvkXYmdg0o0JKJ1qAPOneqpw