Kamenický MTB maraton

Van Gillern Cup 2023

13.ročník

 

Závod horských kol pro dospělé a děti v Kamenici u Prahy

Sobota 2.září 2023 

Kamenice u Prahy, Těptín, Tisová , na louce za hasičárnou

49.8891081N, 14.5650803E

 

 

 • Časový plán: 
  • Dospělí
   • 9:00 - Začátek prezentace
   • 10:30 - Konec prezentace
   • 11:00 - Start krátká a dlouhá trasa
   • 11:40 – Očekáváný příjezd prvních závodníků krátká (průjezd cílem dlouhá)
   • 12:45 – Očekáváný příjezd prvních závodníků dlouhá
   • 13:00 / 13:30 Vyhlášení vítězů krátká
   • 13:30 / 14:00 Vyhlášení vítězů dlouhá
   • posléze tombola (vhoďte jen když budete zůstávat)
  • Děti
   • 8:00 - Začátek prezentace
   • 8:45 - Konec prezentace (odrážedla do 9:30)
   • 9:00 - Start dětských závodů dle kategorií 0-12 let
   • 9:30 - Konec prezentace odrážedel 
   • 9:45 - Start odrážedel do 3 let a 3-5 let 
   • 10:00 - Vyhlášení vítězů 0-12 let
   • 10:30 - Konec prezentace děti 13 – 15 let
   • 11:00 - Start děti 13 - 15 let společně s hlavním závodem
   • 13:00 / 13:30 Vyhlášení vítězů krátká (Draci 13 – 15 let)

 

 • Trasa a délka závodu:

Závod se koná pouze v lese bez žádného přejezdu silnice (vyjma místní komunikace u prostoru startu). Krátká trasa jede pouze jeden okruh (cca 20km), dlouhá jede krátký okruh a dlouhý okruh (25km).

První krátký okruh vede převážně po širokých šotolinových lesních cestách. Na trase je jedno delší stoupání a dva krátké méně náročné technické sjezdy.

Dlouhý okruh vede po lesních cestách s povrchem ze šotoliny a přírodním. Na trase jsou technické úseky a sjezdy, náročná stoupání. Délka okruhu je 25 km.

 

 • Dlouhá 45 km (dva různé okruhy), převýšení cca 876 m. Určená pro profi a amatérské závodníky s dobrou fyzickou výkonností a technikou jízdy.
 • Krátká 20 km (1x okruh), převýšení cca 300 m. 

  AKTUALIZACE gpx pátek 9:00   Mapa a GPS tras je ke stažení krátká/1.kolo dlouhé ZDE, 2.kolo dlouhé ZDE. Komplet dlouhá ZDE. (úprava kvůli polomům).

Trasy můžou být změněny s ohledem na počasí, vlastníky pozemků a jejich správce (např. kvůli těžbě dřeva apod.).

 

 

 • Kategorie:  
  • Dospělí
   • Dlouhá muži: do 29, 30-39, 40 – 49, 50 – 59, nad 60,
   • Dlouhá ženy: do 39, nad 40,
   • Krátká muži: do 18, 19 – 49, nad 50,
   • Krátká ženy: do 18, 19 - 49, nad 50,
   • ŠTAFETA - muži, ženy, mix (viz pravidla níže).
   • special – e-bike, nejlepší Kameničák a Kameničačka, koloběžky
   • Vyhlášen bude nejstarší účastník a účastnice a možná i něco navíc…
  • Děti
 • Babety, do 3 let (odrážedla), Trať 100 – 200 m,
 • Motorky 3 – 5 let (odrážedla), Trať 100 – 200 m,
 • Pulci 4 – 6 let, kluci a holky zvlášť, Trať cca 1 km 
 • Poletuchy 7 – 9 let, kluci, holky zvlášť, Trať 1 - 3km 
 • Chrti 10 – 12, kluci, holky zvlášť, Trať cca 5km
 • Draci 13 – 15 let, kluci, holky zvlášť, cca 17-20km (krátká trasa)
  • Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, kterého závodník dosáhl či dosáhne do konce roku 2022.
  • Kategorie bude vyhlášena v případě jejího obsazení minimálně třemi závodníky, v případě menšího počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo kategorii nevyhlásit (případně vyhlásit jen vítěze).
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu kategorií dle počtu účastníků

 

 • Registrace a platba:  
  • Do 25.8.2022 ONLINE KARTOU. Registrace na odkazu ZDE. (jen vybrané banky).
  • Do 25.8.2022 BANKOVNÍM PŘEVODEM. Registrace na odkazu ZDE. Po registraci ignorovat možnost online platby a startovné zaslat na číslo účtu 2701549476 / 2010 - VS datum narozeni (rrrrmmdd), poznámka příjmení a jméno. Viz informace v registračním emailu.
  • 27.8.2022 na místě V HOTOVOSTI.

 

 • Startovné: 
  • Krátká, dlouhá 
   • 300 Kč do 22.8.  - jídlo a dárek,
   • 400 Kč do 25.8.  - jídlo v cíli,
   • 500 Kč na místě  - Negarantujeme jídlo v ceně startovného v cíli. Musíme objednat určité množství dopředu.
   • Děti (do 15ti let) při účasti a doprovodu rodičů během závodu zdarma (pouze krátká)

 

  •  ŠTAFETA (dva závodníci)
   • 600 Kč do 22.8 - jídlo a dárek,
   • 800 Kč do 25.8.  - jídlo v cíli,
   • 1000 Kč na místě  - Negarantujeme jídlo v ceně startovného v cíli. Musíme objednat určité množství dopředu.

 

  •  Děti
   • 50 Kč do 25.8.2022
   • 100 Kč na místě 
 • Štafety: NOVINKA
 • První z dvojice jede krátký okruh 20km (start se všemi ostatními závodníky). Druhý závodník čeká v prostoru cíle nebo kdekoliv jinde, ale nejede s prvním závodníkem. Po přijetí prvního závodníka do prostoru cíle dojde k předání štafety v k tomu vyhrazeném prostoru druhému závodníkovi, který pokračuje do dlouhého okruhu 25km. První závodník nesmí pokračovat v jízdě s druhým závodníkem. Hodnotí se dle času projetí druhého závodníka cílem a dle kategorií uvedených výše. Pořadí závodníků (i v kategorii mix) je volitelné.

 

 • Občerstvení:  
   • občerstvovací stanice při průjezdu cílového prostoru (správce lesa Lesy ČR neumožní občerstvovací stanici na území lesa).
   • V cíli bude připravené teplé jídlo (s masem, bez masa). Přihlášeným na místě nemůžeme garantovat (dle kapacity výdeje).
 • Řazení na start:  
  • Závodník se musí dostavit na start 5 minut před startem dané trati pro vyslechnutí pokynů.
  • Startovní koridor bude rozdělen do dvou startovních vln. Do první vlny budou zařazeni závodníci, kteří se umístili v minulém ročníku v první dvacítce dlouhé trasy a první desítce krátké - nutné nahlásit při prezentaci a uvést do poznámky v přihlášce. Závodníky lze také do první vlny přiřadit na základě žádosti o divokou kartu u ředitele závodu. Závodníci, kteří žádají o první vlnu musí  být přihlášeni dopředu. Závodník přihlášen až na místě nemusí být do první vlny zařazen.

 

 • Pravidla a podmínky účasti:

 

  • Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu.
  • Závod se koná za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
  • Závodník musí mít po celou dobu cyklistické části na hlavě cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.
  • Závodník bude dodržovat pokyny pořadatelů.
  • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, které předloží na registraci.
  • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř. Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
  • Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.
  • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu.
  • Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli.
  • Veškeré fotky i video záběry pořízené pořadatelem během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
  • Závod se koná za každého počasí (neplatí pro kalamitní stav, povodně apod.).
  • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem, údaje budou použity na startovce a ve výsledcích.
  • Nejsou povolená doprovodná vozidla a je zakázán vjezd na lesní pozemky.
  • Je zakázáno rozdělávání ohňů. Je nutné dodržovat požární předpisy.
  • Je zakázáno jakkoliv poškozovat a znečišťovat přírodu (například odhazování obalů v lese).
  • Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat a závodník či divák nese zodpovědnost za své činy v plné míře.
  • Závodník se účastní akce na vlastní nebezpečí - je nutné dbát ohled na případná rizika na trati - nebezpečné sjezdy, změna počasí během závodu apod.
  • Závodíme v duchu fair play.

  

 • Pořadatel závodu:  Bike team Kralupy z.s.
 • Ředitel závodu: Václav Šuser

 

Závod se koná za podpory:

 • Obec Kamenice
 • Van Gillern s.r.o.
 • Proofy bike eshop - www.proofy.cz
 • Pivovar Velké Popovice - Kozel
 • svazek obcí Ladův kraj
 • Dexter cyklo oblečení - www.dexter.cz
 • EURO BIKE Praha - cyklo prodejna 
 • Bonavita

proofy.cz

  

 

 

 

 • Výsledky a fotogalerie 2022

 

https://ptime.cz/data/vysledky_pdf/153/vysledky.pdf

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup%2C_27.8.2022/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

https://hofmanfoto.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_Cup_2022/

 

 • Výsledky a fotogalerie 2021

https://sport-base.cz/vysledky/2020/z-vangilern-20?flt[trat]=D

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup%2C_30.8.2020/

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_Kamenice%2C_30.8.2020/

https://jedvice.rajce.idnes.cz/10.VanGillern_2020/?

https://hofmanfoto.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_2020/

https://www.youtube.com/watch?v=j7Bm9pFjJzI&t=5s

 

 • Výsledky a fotogalerie 2020

https://www.sport-base.cz/vysledky/2020/z-vangilern-20?flt[trat]=D&fbclid=IwAR2uYtSX6zGUNjiqLOm4puGOPsdFwZ_EBD3gE1imHnBsykeNtkiGb8m4pkI

 

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_Kamenice%2C_30.8.2020/

https://jedvice.rajce.idnes.cz/10.VanGillern_2020/?

https://hofmanfoto.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup_2020/

https://biketeamkralupy.rajce.idnes.cz/Van_Gillern_cup%2C_30.8.2020/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

 

 • Výsledky 2019

 http://cesyk.cz/resultsapp/results.php?race_id=37&fbclid=IwAR1C1YHZFSyDI-A1iuQKS7qIEj50YqMNABPOvkXYmdg0o0JKJ1qAPOneqpw