Kamenický MTB maraton

Van Gillern Cup 2020

 

Závod horských kol pro dospělé a děti v Kamenici u Prahy

Sobota - přelom srpna a září 2020 (bude upřesněno)

Kamenice u Prahy, ulice Ringhofferova 60, na louce za fotbalovým hřištěm směr Těptín

49.8979711N, 14.5798142E

 

 • Časový plán:  
  • Dospělí
   • 9:00 - Začátek prezentace
   • 10:30 - Konec prezentace
   • 11:00 - Start Trať Sport 54 km
   • 11:30 - Start Trať Hobby 27 km
   • 12:30 – Očekáváný příjezd prvních závodníků
   • 15:00 Vyhlášení vítězů (bude upřesněno)
  • Děti
   • 8:00 - Začátek prezentace
   • Konec prezentace vždy 30 min před startem dané kategorie
   • 9:00 - Start Odrážedla do 3let a 3-5 let
   • 9:30 – Start děti 4-6 let a  7-9 let
   • 10:00 - Start děti 10-12 let a 13-15 let

 

 • Trasa a délka závodu:

Trať je vedena převážně po lesních a polních cestách (90%). Na trase jsou technické sjezdy a zajímavé výjezdy. Délka okruhu je 27 km a je možné startovat na dvou trasách:

 • Sport 54 km (2x okruh), převýšení 1400 m.
 • Hobby 27 km, , převýšení 700 m.

Trasa závodu v GPS ke stažení ZDE

Trasa závodu může být změněna s ohledem na počasí, vlastníky pozemků a jejich správce (např. kvůli těžbě dřeva apod.).

 

 

 • Kategorie:  
  • Dospělí
   • Trať Sport Muži 19 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50-59, nad 60
   • Trať  Sport Ženy 19 - 39, nad 40
   • Trať Hobby Mládež – Juniorky 15 – 18, Junioři 15-18
   • Trať Hobby Muži 18 – 39, 40 – 59, nad 60
   •  Trať Hobby Ženy 19 - 39, 40 – 49, 50 - 59, nad 60
   • Trať Hobby special – nejlepší Kameničák a Kameničačka, nejstarší účastník a možná další…
  • Děti
 • Babety, do 3 let (odrážedla), Trať 100 – 200 m,
 • Motorky 3 – 5 let (odrážedla), Trať 100 – 200 m,
 • Pulci 4 – 6 let, kluci a holky zvlášť, Trať 660 metrů
 • Poletuchy 7 – 9 let, kluci, holky zvlášť, Trať 1 210 metrů
 • Chrti 10 – 12, kluci, holky zvlášť, Trať 2 870 metrů 
 • Draci 13 – 15 let, kluci, holky zvlášť, Trať 4 200 metrů
  • Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, kterého závodník dosáhl či dosáhne do konce roku 2020.
  • Kategorie bude vyhlášena v případě jejího obsazení minimálně třemi závodníky, v případě menšího počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo kategorii nevyhlásit (případně vyhlásit jen vítěze).
  • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu kategorií před startem závodu.

 

 •  Registrace:  
  • Do 14.8. online bude upřesněno   
  • Od 15.8. na místě
  • Maximální povolená kapacita na trati je 300 závodníků. 

 

 • Startovné:  
   • Trať Hobby do 14.8. (částka bude upřesněna při spuštění prezentace) Kč, na místě (částka bude upřesněna při spuštění prezentace) Kč
   • Trať Sport do 14.8. (částka bude upřesněna při spuštění prezentace) Kč, na místě (částka bude upřesněna při spuštění prezentace)Kč
   • SLEVA PRO OBYVATELÉ přilehlých vesnic 100 Kč při platbě na místě! Platí pro občany obcí Těptín, Skuheř, Kamenice, Nová Hospoda, Olešovice, Struhařov, Štiřín, Všedobrovice, Ládví, Ládeves, Pohoří, Pohorka, Skalsko. Nutné prokázat při  prezentaci.
   • Děti do 14.8. zdarma, na místě (částka bude upřesněna při spuštění prezentace) Kč

 

 • Občerstvení:  
   • Na trati 1x občerstvovací stanice (trasa sport 2x)
   • Občerstvení v cíli
   • Pro závodníky přihlášené předem bude připravené jídlo v cíli (kuře, nemasé jídlo). Přihlášením na místě nemůžeme garantovat výběr (dle kapacity výdeje).

 

 • Pravidla a podmínky účasti:

 

  • Každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat pravidla závodu.
  • Závod se koná za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
  • Závodník musí mít po celou dobu cyklistické části na hlavě cyklistickou přilbu a řádně připevněné startovní číslo.
  • Závodník bude dodržovat pokyny pořadatelů.
  • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, které předloží na registraci.
  • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř. Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.
  • Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem.
  • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu.
  • Startovné se v případě neúčasti nevrací, vráceno může být pouze na základě domluvy s pořadateli.
  • Veškeré fotky i video záběry pořízené pořadatelem během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
  • Závod se koná za každého počasí (neplatí pro kalamitní stav, povodně apod.).
  • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem, údaje budou použity na startovce a ve výsledcích.
  • Nejsou povolená doprovodná vozidla a je zakázán vjezd na lesní pozemky.
  • Je zakázáno rozdělávání ohňů. Je nutné dodržovat požární předpisy.
  • Je zakázáno jakkoliv poškozovat a znečišťovat přírodu (například odhazování obalů v lese).
  • Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat a závodník či divák nese zodpovědnost za své činy v plné míře.
  • Závodník se účastní akce na vlastní nebezpečí - je nutné dbát ohled na případná rizika na trati - nebezpečné sjezdy, změna počasí během závodu apod.
  • Závodíme v duchu fair play.

 

 

 • Pořadatel závodu:  Bike team Kralupy z.s.
 • Ředitel závodu: Václav Šuser

 

Závod se koná za podpory:

 • Obec Kamenice
 • Van Gillern s.r.o.
 • Proofy bike eshop - www.proofy.cz
 • Pivovar Velké Popovice - Kozel
 • svazek obcí Ladův kraj

proofy.cz