EKOR CUP

 

                                závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2019

                                                          závod horských kol

 

 

Pořadatel: Bike Team Kralupy – EKOR Koloservice

Ředitel: Martin Ekl, Vodárenská 199, Kralupy nad Vltavou, 27801, mobil 608218217, 777723620

Internet: FB Ekor cup, www.biketeamkralupy.cz

 

Termín konání: sobota 5.10.2019,

 

Prezentace a přihlášení: Kralupy nad Vltavou, kopec Hostibejk (Hostivítova ulice), 9:00 - 10:30 hod.

  Obdržíte startovní číslo, které si viditelně upevníte na přední části řidítek – není čipové měření

  Závodníci UAC sdělí při prezentaci své číslo, které mají přidělené pro tuto sezonu

 

Startovné: Kč 200,-  na místě

 

Start závodu: v 11 hodin v serpentině Hálkovy ulice

  Možnost odjezdu hromadně z místa prezentace v 10:45 hod.

Cíl závodu: kopec Hostibejk

  Po projetí prvního závodníka cílem všichni ostatní dojedou své kolo a závod končí

 

Občerstvení: ovoce, iontové nápoje, voda, pečivo

 

Trať závodu: polní a lesní cesty, okruh v délce cca 7 km

                      muži jedou 4 kola=28 km, ženy 3 kola=21 km

 

Kategorie:

  Muži:

junioři (ročník narození 2004 až 2001 - v den závodu musí být startujícímu 15 let), M40 (2000 -1980), M50 (1979-1970), M50+ (1969 a starší)

  Ženy:

Juniorky (ročník narození 2004 až 2001  - v den závodu musí být startující 15 let), Z35 (2000 -1985), Z35+ (1984 a starší)

Bodování do UAC bude dle rozdělení kategorií UAC

 

Ceny: 1. - 3.místo v kategorii

  Vyhlášení výsledků přibližně 30 minut po skončení závodu v místě prezentace

 

 Různé: Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018

- V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Účastníci startují na vlastní nebezpečí

- Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

 

Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.